Συνεταιριστικό φροντιστήριο…μια από τα ίδια;

Οι περισσότεροι ίσως που θα μάθουν ότι ανοίγει ένα συνεταιριστικό φροντιστήριο θα προσπεράσουν τον χαρακτηρισμό «συνεταιριστικό» και θα σκεφτούν ότι ένα ακόμα φροντιστήριο ίδιο με όλα τα υπόλοιπα έρχεται να προστεθεί στην λίστα των ήδη υπαρχόντων. Για τους περισσότερους όμως από εμάς, που έχουμε εργαστεί για αρκετά χρόνια στον χώρο των φροντιστηρίων και συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ο χαρακτηρισμός αυτός δίνει άλλο περιεχόμενο στην δουλειά μας. Αρκεί να αντιδιαστείλουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα περισσότερα φροντιστήρια στον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσει το συγκεκριμένο.

Στα περισσότερα φροντιστήρια, σε ό, τι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, το ζητούμενο είναι να έχει ολοκληρωθεί μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο η εξεταστέα ύλη. Αυτό σημαίνει ότι ο δάσκαλος καλείται να ακολουθήσει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο ελάχιστες φορές είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες που έχει ο κάθε μαθητής και το οποίο συχνά τις παραβλέπει. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις, η προσπάθεια του καθηγητή να βοηθήσει τους μαθητές του με κάποια έκτακτα μαθήματα εκλαμβάνεται ως αδυναμία του να ολοκληρώσει την ύλη βάσει του προγράμματος και γι’ αυτό δεν αμείβεται για τις ώρες αυτές, ενώ συχνά επιπλήττεται και παροτρύνεται να μην το επαναλάβει. Έτσι η γνώση αποκτά ποσοτικό χαρακτήρα και χάνει τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα επέτρεπαν τόσο στον καθηγητή να προετοιμάσει τους μαθητές του όχι μόνο για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας αλλά πρωτίστως στην κοινωνία όσο και στους μαθητές να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και να αναπτύξουν την ικανότητα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αυτενεργούν. Αποκλειστικό ζητούμενο είναι η επιτυχία στις εξετάσεις και γι’ αυτό οποιοσδήποτε άλλος προβληματισμός θεωρείται περιττός, ενίοτε και επικίνδυνος.

Σε ό, τι αφορά την επικοινωνία του καθηγητή με τους γονείς ακολουθεί και αυτή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι ενημερώσεις γονέων, οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός του ωραρίου εργασίας του καθηγητή, σαφέστατα χωρίς να αμείβεται γι’ αυτές, περιορίζονται σε στενά χρονικά όρια, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία, στα πλαίσια των οποίων δεν είναι δυνατόν να είναι κατατοπιστικές και ουσιαστικές. Συχνά μάλιστα πριν την πραγματοποίησή τους οι υπεύθυνοι σπουδών δίνουν σαφείς οδηγίες για το περιεχόμενο τους επισημαίνοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δυσαρεστηθούν οι γονείς από όσα θα ακούσουν. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με την γενικότερη αντιμετώπιση των γονέων ως χρηματοδοτών των παιδιών τους και επομένως ως πελατών των επιχειρήσεων. 

Η εικόνα αυτή δεν είναι γνωστή στους περισσότερους και κρύβεται πολύ καλά πίσω από τα διαφημιστικά φυλλάδια των φροντιστηρίων στα οποία οι επιτυχίες των μαθητών παρουσιάζονται ανεξάρτητες από την προσπάθεια των καθηγητών, ακόμα και των ίδιων των μαθητών και αποδίδονται αποκλειστικά στην καλή οργάνωση και λειτουργία των φροντιστηρίων.

Με δεδομένη όλη αυτή την κατάσταση, για όλους εμάς η λειτουργία του πρώτου συνεταιριστικού φροντιστηρίου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τόσο τις γνώσεις μας όσο και την παιδαγωγική μας κατάρτιση αποκλειστικά για το συμφέρον των μαθητών μας και όχι κάποιου επιχειρηματία. Το φροντιστήριο αυτό αποδεσμευμένο απόλυτα από την λογική του κέρδους μας επιτρέπει να παρέχουμε στους μαθητές μας ανθρωπιστική παιδεία. Δίνοντας έμφαση στην βιωματική αφομοίωση της γνώσης επιδιώκουμε από την πρώτη τάξη του Λυκείου ο μαθητής να μάθει να αξιοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει και με αυτοπεποίθηση να προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε κάθε δυσκολία είτε αυτή σχετίζεται με τις εξετάσεις είτε με την ίδια την ζωή του. Από την άλλη πλευρά, ο γονέας δεν αποτελεί για εμάς πηγή πλουτισμού, αλλά είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο επιδιώκουμε να αναπτύξουμε σταθερή επικοινωνία και να συνεργαστούμε, ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στο νέο να οδηγηθεί με επιτυχία στους στόχους που ο ίδιος θα θέσει.

Τέλος, είναι σημαντικό να εκθέσουμε και μια άλλη πολύ σημαντική πλευρά που ενέχει το συγκεκριμένο εγχείρημα. Στόχος αυτού του φροντιστηρίου είναι μέσω των χαμηλών διδάκτρων που έχει να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην δυνατότητα της γνώσης σε όλους τους μαθητές, ακόμα και των πιο χαμηλών οικονομικών και κοινωνικών στρωμάτων. Τα δίδακτρα αυτά, όμως, δεν διαμορφώνονται, όπως συμβαίνει συνήθως, μέσω της οικονομικής εξαθλίωσης των καθηγητών. Το μοντέλο που επικρατεί πια στον χώρο των φροντιστηρίων είναι κακοπληρωμένοι καθηγητές αρκετές φορές χωρίς ασφάλιση, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες κάθε καλοκαίρι τους οδηγούν στην ανεργία. Η λογική του συνεταιριστικού φροντιστηρίου διαφοροποιείται κάθετα και σε αυτό το επίπεδο. Τα δίδακτρα έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε μέσω αυτών να καλύπτονται τα λειτουργικά του έξοδα και η μισθοδοσία των καθηγητών του. Ο στόχος λοιπόν δεν είναι η κερδοσκοπία, αλλά να απασχοληθούν καθηγητές αξιοπρεπώς αμειβόμενοι που θα νοιώθουν ασφάλεια στον χώρο εργασίας τους και θα μπορούν απρόσκοπτα να επιδοθούν στο εκπαιδευτικό τους έργο.

Επομένως το συνεταιριστικό φροντιστήριο δεν είναι «μια από τα ίδια». Είναι ένας χώρος όπου οι μαθητές, οι γονείς τους και οι δάσκαλοί τους νοιώθουν ασφάλεια, αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων τους.